Wydawca treści Wydawca treści

Regulaminy korzystania z dróg leśnych

Z dniem 1 marca 2020 r. wchodzą w życie regulaminy korzystania z dróg leśnych oraz dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego. Treść regulaminów do pobrania poniżej. 

Z dniem 15 lutego 2023 r. wchodzi w życie zarządzenie w sprawie udostępnienia dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Babki dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami. Treść tego zarządzenia do pobrania poniżej.