Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione za względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych

Na  gruntach Nadleśnictwa Babki znajdują się dwa obszary chronionego krajobrazu:  „Zlewnia Jezior Kórnicko-Zaniemyskich"  oraz Dolina Cybiny w Poznaniu.

Pierwszy z nich obejmuje wyróżniające się krajobrazowo tereny o różnych typach ekosystemów mające na ceku ochronę zlewni jezior Zaniemysko-Kórnickich. Powierzchnię całego obszaru określono na 9000 ha. Drugi obszar obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowych ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcję korytarzy ekologicznych.