Wydawca treści Wydawca treści

Ekosystemy reprezentatywne

Jako ekosystemy reprezentatywne wyznaczane są powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego. Na tych obszarach nie prowadzi się działań gospodarczych. Ma to na celu zachowanie zachodzących w nich naturalnych procesów ekologicznych. Wyjątkiem są zabiegi podnoszące walory przyrodnicze ekosystemów reprezentatywnych np. polegające na wycinaniu obcych gatunków drzew i krzewów.

 

Procedura wyznaczenia ekosystemów reprezentatywnych w Nadleśnictwie Babki została zrealizowana na podstawie konsultacji społecznych, które prowadzono w oparciu o informacje zamieszczone na stronie internetowej. W trakcie prowadzonych konsultacji nie zostały zgłoszone żadne uwagi.

Nadleśnictwo Babki wyznaczyło na swoim obszarze następujące ekosystemy reprezentatywne (referencyjne):

 

Rezerwaty przyrody 23,86 ha
Użytki ekologiczne 31,21 ha
Wybrane strefy ochrony całorocznej zwierząt     109,93 ha
Wybrane siedliska przyrodnicze w stanie zachowania A 14,07 ha
Wybrane siedliska przyrodnicze w stanie zachowania B i C 106,14 ha
Siedliska nieleśne 4,03 ha
Grunty pozostawione do naturalnej sukcesji 78,53 ha
Kępy ekologiczne pozostawione do naturalnego rozpadu 45,99 ha
Bagna 56,07 ha
Miejsca występowania gatunków chronionych 11,79 ha
Wybrane drzewostany uszkadzane przez bobry 63,04 ha
Powierzchnie wyłączone z użytkowania z innych przyczyn 25,04 ha
Ogółem 569,70 ha
 

Powierzchnia ekosystemów reprezentatywnych może ulegać zmianie, gdyż dane są aktualizowane. Osobą do kontaktu w sprawie identyfikacji ekosystemów reprezentatywnych w Nadleśnictwie Babki jest Maciej Chudzik Tel.: 61 8788 075 w. 21, adres e-mail: maciej.chudzik@poznan.lasy.gov.pl .