Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zapytanie o cenę - wprowadzenie II piętra w Leśnictwie Kobylepole

Zapytanie o cenę

      Nadleśnictwo Babki zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na prace
(wprowadzenie II piętra) w leśnictwie Kobylepole, na następujących pozycjach:
- oddział 272-k:
.
wykonanie dołków świdrem ręcznym spalinowym – 4,30 tszt.;
.
sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym o bryłce pow. 300 cm3-
1,6 tszt.;
.
sadzenie wielolatek w jamkę (SADZ-JAMK) – 2,70 tszt.;
- oddział 272-r:
.
wykonanie dołków świdrem ręcznym spalinowym – 2,58 tszt.;
.
sadzenie wielolatek w jamkę – 2,58 tszt.;
- oddział 273-m:
.
wykonanie dołków świdrem ręcznym spalinowym – 9,93 tszt.;
.
sadzenie wiielolatek w jamkę – 9,93 tszt.;
- oddział 280-a:
.
wykonanie dołków świdrem ręcznym spalinowym – 9,28 tszt.;
.
sadzenie wielolatek w jamkę – 9,28 tszt.
Oferty prosimy składać w formie papierowej w sekretariacie Nadleśnictwa Babki, lub
drogą mailową na adres babki@poznan.lasy.gov.pl, w terminie do 08.04.2022 roku do
godziny 10.00.