Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach nadleśnictwa w strukturze Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zarządzają lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, przy czym lasem w rozumieniu ustawy jest również grunt związany z prowadzeniem gospodarki leśnej (drogi leśne, szkółki, parkingi leśne i urządzenia turystyczne, osady leśne).

Wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 roku w zarządzie Nadleśnictwa Babki pozostawało 12.266 ha gruntów, a zasobność zarządzanych drzewostanów wynosiła 2.939.455 m3 (dla porównania do wybudowania średniej wielkości domu w systemie kanadyjskim potrzeba około 50 m3 drewna okrągłego, a solidny dębowy stół to niecałe 2 m3 surowca).
Struktura zasobności wg siedlisk w naszych lasach przedstawia się następująco :

 

Natomiast powierzchniowy układ klas wieku kształtuje się jak poniżej: