Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy.

Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty. Na gruntach administrowanych przez Nadleśnictwo Babki znajdują się dwa obszary sieci Natura 2000, których granice niemalże się pokrywają: Ostoja Rogalińska (kod PLB 300017 – ostoja ptasia) oraz Rogalińska Dolina Warty (kod PLH 300012 – ostoja siedliskowa).  Trzecim obszarem naturowym  jest ostoja siedliskowa o nazwie Dolina Cybiny (PLH 300038).