Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomnikiem przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je spośród innych tworów.

 Na terenie Nadleśnictwa Babki zlokalizowanych jest 44  pomników przyrody ożywionej. Pomniki te reprezentują drzewa pojedyncze i ich grupy; brak jest pomników powierzchniowych.  Brak także pomników przyrody nieożywionej.

Ciekawostka

W ogłoszonym przez Przegląd Leśniczy Konkursie na najgrubsze drzewo Lasów Państwowych u progu XXI wieku, dąb szypułkowy ,,Dziadziuś" (obwód 810 cm, wysokość 29 m) zajął wysokie, ósme miejsce w klasyfikacji ogólnej, a w kategorii dębów – miejsce szóste.