Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Babki
Nadleśnictwo Babki
61/878 80 43 sekretariat
61/878 80 75 sprzedaż drewna

Babki 2

61-160 Poznań

Biuro nadleśnictwa czynne od pon-pt 7:00-15:00

Sprzedaż drewna czynne od pon-pt 7:30-14:30

 

Konto bankowe: BOŚ S.A.

nr konta 67 1540 1056 2105 8312 9553 0001

 

Konto bankowe do wpłat wadium i zabezpieczeń umów: BOŚ S.A. 

nr konta: 13 1540 1056 2105 8312 9553 0003

 

NIP 777-00-06-203

 

REGON: 630015525

 

adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej _ePUAP: /pgl_lp_0902/SkrytkaESP

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych IOD - Cezary Sadowski e-mail: iod@rodo.pl   tel.509-793-242

 

Interesanci w sprawie skarg i wniosków przyjmowani są w Nadleśnictwie w każdy poniedziałek w godzinach 14.00-16.00.

 

WIDZISZ POŻAR? ZADZWOŃ!

Telefon komórkowy: 668 645 378

Telefon stacjonarny: 618 137 791

Nadleśniczy
Robert Okińczyc
61 8788-043
Zastępca Nadleśniczego
Dawid Wójkiewicz
61 8788-043
Główny Księgowy
Karolina Nowak
61 8788-043
Sekretarz Nadleśnictwa
Agnieszka Stachowska
61 8788-043
Inżynier nadzoru
Damian Grzybowski
61 8788-043

Pion Nadleśniczego

Dawid Wójkiewicz
Zastępca Nadleśniczego
Tel.: 61 8788-043
Karolina Nowak
Główny Księgowy
Tel.: 61 8788-043
Agnieszka Stachowska
Sekretarz, administrator SILP
Tel.: 61 8788-043
Damian Grzybowski
Inżynier Nadzoru
Tel.: 61 8788-043
Paulina Malicka
Stanowisko ds. Kadr i Płac
Tel.: 61 8788-043

Pion Głownego Księgowego

Magdalena Witkowska
specjalista ds. księgowości
Tel.: 61 8788-043
Małgorzata Walczak
starszy specjalista ds. księgowości i płatności bezgotówkowych
Tel.: 61 8788-043
Joanna Machowiak
specjalista ds. finansowych i funduszy zewnętrznych
Tel.: 61 8788-043

Pion Zastępcy Nadleśniczego

Joanna Kicińska
specjalista Służby Leśnej ds. zagospodarowania i ochrony lasu
Tel.: 61 8788-043
Anna Kowalczyk
referent ds. komunikacji i promocji
Tel.: 61 8788-043
Krzysztof Radke
starszy specjalista SL ds. BHP, ochrony p.poż, łowiectwa, lasów niepaństwowych
Tel.: 61 8788-043
Katarzyna Gomułkiewicz
starszy specjalista SL ds. mapy numerycznej, stanu posiadania i urządzania lasu
Tel.: 61 8788-043
Renata Adamkiewicz
specjalista ds. sprzedaży drewna
Tel.: 61 8788-075
Maciej Grabowski
specjalista SL ds. obrotu drewnem
Tel.: 61 8788-075
Arkadiusz Kantorski
specjalista SL ds. użytkowania lasu
Tel.: 61 8788-075
Maciej Chudzik
referent ds. edukacji i ochrony przyrody
Tel.: 61 8788-043

Pion Sekretarza

Alina Adamska
referent ds. administracji
Tel.: 61 8788-043
Bogusław Brzeziński
robotnik obsługi
Marta Pacygon
referent ds. administracji
Tel.: 61 8788-043
Hanna Szkopek
specjalista ds. administracji i zamówień publicznych
Tel.: 61 8788-043
Karolina Buchwald
specjalista ds. administracji
Tel.: 61 8788-043

Posterunek Straży Leśnej

Zbigniew Jasielski
komendant posterunku
Tel.: 61 8788-043
Mateusz Nowicki
strażnik leśny
Tel.: 61 8788-043

Rzecznik prasowy

Damian Grzybowski
Inżynier Nadzoru
Tel.: 530235167