Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Babki
Nadleśnictwo Babki
+48 784 662 540

AWARIA TELEFONU, proszę dzwonić pod numer +48 784 662 540

Babki 2

61-160 Poznań

Biuro nadleśnictwa czynne od pon-pt 7:00-15:00

Sprzedaż drewna czynne od pon-pt 7:30-14:30

Konto bankowe: BOŚ S.A.

nr konta 67 1540 1056 2105 8312 9553 0001

NIP 777-00-06-203

REGON: 630015525

adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej _ePUAP: /pgl_lp_0902/SkrytkaESP

Inspektor Ochrony Danych Osobowych IOD - Cezary Sadowski e-mail: iod@rodo.pl   tel.509-793-242

WIDZISZ POŻAR? ZADZWOŃ!

Telefon komórkowy: 668 645 378

Telefon stacjonarny: +61 813 77 91

Nadleśniczy
Robert Okińczyc
61 8788-043
Zastępca Nadleśniczego
Dawid Wójkiewicz
61 8788-043
Zastępca Nadleśniczego
Ireneusz Niemiec
61 8788-043
Główny Księgowy
Krzysztof Witkowski
61 8788-043
Sekretarz Nadleśnictwa
Agnieszka Stachowska
61 8788-043
Inżynier nadzoru
Damian Grzybowski
61 8788-043

Pion Nadleśniczego

Dawid Wójkiewicz
Zastępca Nadleśniczego
Tel.: 61 8788-043 w.15
Ireneusz Niemiec
Zastępca Nadleśniczego
Tel.: 61 8788-043 w.26
Krzysztof Witkowski
Główny Księgowy
Tel.: 61 8788-043 w.16
Agnieszka Stachowska
Sekretarz, administrator SILP
Tel.: 61 8788-043 w.18
Damian Grzybowski
Inżynier Nadzoru
Tel.: 61 8788-043 w.34
Paulina Malicka
Stanowisko ds. Kadr i Płac
Tel.: 61 8788-043 w.19

Pion Głownego Księgowego

Karolina Nowak
starszy specjalista ds. finansowych i funduszy zewnętrznych
Tel.: 61 8788-043 w.30
Małgorzata Walczak
starszy specjalista ds. księgowości i płatności bezgotówkowych
Tel.: 61 8788-043 w.30
Joanna Machowiak
specjalista ds. księgowości
Tel.: 61 8788-043 w.30

Pion Zastępcy Nadleśniczego

Joanna Kicińska
specjalista Służby Leśnej ds. zagospodarowania i ochrony lasu
Tel.: 61 8788-043 w. 21
Anna Pankiewicz
specjalista SL ds. edukacji i ochrony przyrody
Tel.: 61 8788-043 w. 21
Krzysztof Radke
starszy specjalista SL ds. BHP, ochrony p.poż, łowiectwa, lasów niepaństwowych
Tel.: 61 8788-043 w.32
Katarzyna Gomułkiewicz
starszy specjalista SL ds. mapy numerycznej, stanu posiadania i urządzania lasu
Tel.: 61 8788-043 w. 22
Renata Adamkiewicz
specjalista ds. sprzedaży drewna
Tel.: 61 8788-043 w.23
Maciej Grabowski
specjalista SL ds. obrotu drewnem
Tel.: 61 8788-043 w.23
Patryk Hoffa
referent ds. użytkowania lasu
Tel.: 61 8788-043 w.23

Pion Sekretarza

Alina Adamska
referenta ds. administracji
Tel.: 61 8788-043 w.27
Bogusław Brzeziński
robotnik obsługi
Marta Pacygon
referent ds. administracji
Tel.: 61 8788-043
Hanna Szkopek
specjalista ds. administracji i zamówień publicznych
Tel.: 61 8788-043 w.24
Karolina Buchwald
specjalista ds. administracji
Tel.: 61 8788-043 w.27

Posterunek Straży Leśnej

Zbigniew Jasielski
komendant posterunku
Tel.: 61 8788-043 w.25
Mateusz Nowicki
strażnik leśny
Tel.: 61 8788-043 w.25

Rzecznik prasowy

Anna Pankiewicz
Tel.: 61 8788-043 wew.21