Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Babki
Nadleśnictwo Babki
61 8788-075, 61 8788-059
61 8788-107

Babki 2

61-160 Poznań

Biuro nadleśnictwa czynne od pon-pt 7:00-15:00

Sprzedaż drewna czynne od pon-pt 7:30-14:30

Konto bankowe: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

nr konta 93 1020 4027 0000 1902 1508 0360

NIP 777-00-06-203

REGON: 630015525

Inspektor Ochrony Danych Osobowych IOD - Cezary Sadowski e-mail: iod@rodo.pl   tel.509-793-242

Nadleśniczy
Robert Okińczyc
61 8788 075
Zastępca Nadleśniczego
Dawid Wójkiewicz
61 8788 075
Główny Księgowy
Krzysztof Witkowski
61 8788 075
Sekretarz Nadleśnictwa
Agnieszka Stachowska
61 8788 075
Inżynier nadzoru
Damian Grzybowski
61 8788 075

Pion Nadleśniczego

Dawid Wójkiewicz
Zastępca Nadleśniczego
Tel.: 61 8788-075 w.15
Krzysztof Witkowski
Główny Księgowy
Tel.: 61 8788-075 w.16
Agnieszka Stachowska
Sekretarz
Tel.: 61 8788-075 w.18
Damian Grzybowski
Inżynier Nadzoru
Tel.: 61 8788-075 w.34
Paulina Malicka
Stanowisko ds. Kadr i Płac
Tel.: 61 8788-075 w.19

Pion Głownego Księgowego

Karolina Nowak
starszy specjalista ds. finansowych i funduszy zewnętrznych
Tel.: 61 8788-075 w.30
Małgorzata Walczak
starszy specjalista ds. księgowości i płatności bezgotówkowych
Tel.: 61 8788-075 w.30
Joanna Machowiak
specjalista ds. księgowości
Tel.: 61 8788-075 w.30

Pion Zastępcy Nadleśniczego

Joanna Kicińska
specjalista Służby Leśnej ds. hodowli i ochrony lasu
Tel.: 61 8788 075 w. 21
Anna Pankiewicz
specjalista ds. edukacji i ochrony przyrody
Tel.: 61 8788 075 w. 21
Krzysztof Radke
starszy specjalista SL ds. BHP, ochrony p.poż, łowiectwa, lasów niepaństwowych
Tel.: 61 8788 075 w.32
Katarzyna Gomułkiewicz
starszy specjalista SL ds. mapy numerycznej, stanu posiadania i urządzania lasu
Tel.: 61 8788 075 w. 22
Renata Adamkiewicz
specjalista ds. sprzedaży drewna
Tel.: 61 8788 075 w.23
Grażyna Burzyńska-Jędrzejczak
starszy specjalista SL ds. użytkowania lasu i gospodarki drewnem
Tel.: 61 8788 075 w.23

Pion Sekretarza

Zbigniew Szymczak
robotnik obsługi
Bogusław Brzeziński
robotnik obsługi
Marta Pacygon
referent ds. administracji
Tel.: 61 8788-075
Maciej Grabowski
specjalista ds. administracji, zamówień publicznych, administrator SILP
Tel.: 61 8788 075 w.24
Karolina Buchwald
specjalista ds. administracji
Tel.: 61 8788 075 w.27
Paweł Buchwald
specjalista ds. inwestycji i remontów
Tel.: 61 8788 075 w.27

Posterunek Straży Leśnej

Zbigniew Jasielski
komendant posterunku
Tel.: 61 8788 075 w.25
Mateusz Nowicki
strażnik leśny
Tel.: 61 8788 075 w.25

Rzecznik prasowy

Anna Pankiewicz
Tel.: 61 8788 075