Wydawca treści Wydawca treści

Parki krajobrazowe

Park krajobrazowy jest obszarem chronionym ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe, celem jego utworzenia jest zachowanie, popularyzacja i upowszechnienie tych wartości w warunkach racjonalnego gospodarowania.

Parki krajobrazowe spełniają kilka funkcji: chronią lokalne środowisko i całą przyrodę, wzmacniają ochronę rezerwatów leżących w parku, służą turystyce.      

Na terenie Nadleśnictwa Babki, obręb Babki, znajduje się wschodnia część Rogalińskiego Parku Krajobrazowego (granicę stanowi rzeka Warta),  a także niewielka część Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka"  i Parku Krajobrazowego "Promno".

 .