Ogłoszenie uproszczonego przetargu nieograniczonego

Nadleśnictwo Babki zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.:

,, Zakup i dostawa do Nadleśnictwa Babki 39 680 sztuk sadzonek dębu bezszypułkowego o symbolu produkcyjnym 2/0 lub 3/0 (region pochodzenia Dbb30) oraz 800 sztuk świerka kłującego o symbolu produkcyjnym 2/0.”