Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo Babki sprawuje nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w ramach zawartego w Porozumienia ze Starostwami w Poznaniu , Śremie i Środzie Wielkopolskiej.

Łączna powierzchnia nadzorowanych lasów niepaństwowych przez Nadleśnictwo Babki wynosi 1541 ha.

Obowiązki i prawa właścicieli lasów wynikają z postanowień ustawy o lasach. Gospodarowanie w lasach prywatnych prowadzone jest przez właścicieli według uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów. Dokumenty te określają także wielkość dopuszczalnego pozyskania drewna na danym terenie.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej.

Leśnicy w ramach tych działań: 

-  doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną,

-  udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych,  

-  wystawiają świadectwa legalności pozyskanego drewna

-   prognozują występowania chorób i szkodników lasu

-  kontrolują wykonanie przez właścicieli zadań ustalonych w uproszczonym planie urządzania lasu.

 

Poniżej w załączniku do pobrania Wniosek właściciela lasu.

Materiały do pobrania