Wydawca treści Wydawca treści

Zespoły przyrodniczo - krajobrazowe

Ta forma ochrony przyrody uzupełnia zespół środków służących ochronie krajobrazu, mianowicie jego walorów estetycznych, ekologicznych i kulturowych, które jednak nie występują w takim natężeniu, na tak dużej powierzchni, ani nie są aż tak zagrożone, by utworzyć park krajobrazowy lub rezerwat krajobrazowy.

Tą formą ochrony przyrody obejmuje się głównie obszary leśne i nadwodne, zwłaszcza położone w miastach lub na ich obrzeżach.

Na terenie Nadleśnictwa Babki, obrębu Kórnik położony jest Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Łęgi Mechlińskie", którego celem jest zachowanie wodnych, podmokłych i wilgotnych siedlisk przyrodniczych o dużych wartościach krajobrazowych, naukowo-dydaktycznych, charakterystycznych dla zalewowej doliny rzeki Warty i obiektów kulturowych.