Aktualności Aktualności

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Nadleśnictwo Babki zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn. „Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz budowa studni głębinowej z dwoma zbiornikami magazynowania wody wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na Szkółce Leśnej Odrzykożuch”.

 

Bezpośredni link do strony prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-62c02263-ec0e-11ee-9c02-ce2b643d361d