Aktualności Aktualności

Spotkanie terenowe dotyczące użytku ekologicznego "Darzybór"

W czwartek 16 maja o godzinie 10:00 odbędzie się spotkanie terenowe dotyczące użytku ekologicznego "Darzybór". 

 

Celem spotkania jest omówienie sposobu zagospodarowania 3 luk do odnowienia oddz. 8h, 10h i 14d, a także spacer połączony z dyskusją o wizji przyszłości użytku ekologicznego "Darzybór". 

 

Miejsce spotkania - przy kapliczce św. Jana Gwalberta, przy ul. Boreckiej, lokalizacja na poniższej mapie.