Aktualności Aktualności

Okresowy zakaz wstępu do lasu

W okresie od 20 maja do 07 czerwca 2021 roku obowiązuje okresowy zakaz wstępu do lasu.

W terminie od 20 maja do 31 maja br. na terenie Nadleśnictwa Babki przeprowadzony zostanie zabieg ograniczania liczebności chrabąszcza majowego, z zastosowaniem środka chemicznego MOSPILAN 20 SP. Opryski agrolotnicze planowane są na powierzchni 443,81 ha na polu zabiegowym położonym na terenie leśnictw Mieczewo oraz Rogalin.

Pola zabiegowe położone są na terenie gminy Mosina oraz Kórnik.

Stosowany przy opryskach środek chemiczny Karencja - jest to minimalny okres czasu jaki musi upłynąć od zastosowania środka chemicznego do zbiorów płodów runa leśnego. MOSPILAN 20 SP posiada 14-dniowy okres karencji.

W celu zapoznania się z warunkami stosowania środka oraz szczegółami związanymi ze zwalczaniem imago (postaci dorosłej) chrabąszcza majowego zachęcamy do zapoznania się z etykietą środka MOSPILAN 20 SP.

W okresie wykonywania zabiegów agrolotniczych wprowadzony zostanie okresowy zakaz wstępu do lasu, który obowiązywać będzie od 20 maja do 07 czerwca 2021 roku. Obszar objęty zakazem wstępu do lasu zaznaczony jest na mapie w załączeniu oraz oznaczony na mapie BDL.

O zakazie zostana również pionformowane gminy, sołectwa oraz pszczelarze. Przed wykonaniem zabiegu, w lesie ustawione zostaną stosowne tablice informacyjne.

Przedmiotem zabiegu agrolotniczego będzie chrabąszcz majowy (Melolontha melolontha), groźny szkodnik drzewostanów i upraw leśnych, a także rolniczych i sadowniczych. Najpoważniejsze szkody wyrządzają larwy chrabąszczy - pędraki, które obgryzając korzenie sadzonek zagrażają trwałości upraw.

 

 Więcej informacji znajdą Państwo w zamieszczonych poniżej załącznikach.