Aktualności Aktualności

Wycena nieruchomości – działki nr 183/2, obr. Wiórek, gm. Mosina

Nazwa zadania: Wycena nieruchomości – działki nr 183/2, obr. Wiórek, gm. Mosina o powierzchni 6,5327 ha – na potrzeby jej nabycia Tryb: zapytanie o cenę

Nadleśniczy Nadleśnictwa Babki zaprasza do złożenia oferty na wycenę nieruchomości.

SPROSTOWANIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

 

Zamawiający wyjaśnia, że prawidłowy termin oceny złożonych ofert wskazanych w pkt 8 ogłoszenia to 11 października 2021 r.

Pozostała treść zapytania ofertowego pozostaje bez zmian.