Aktualności Aktualności

Kolejny raz sadzimy w Lesie Nowożeńców i Drzew Okolicznościowych

Do wspólnego sadzenia pamiątkowych dębów zapraszamy 09 kwietnia 2022r. o godzinie 10:00. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wysłać formularz zgłoszeniowy.

Zgłoszenia przyjmujemy od 07 marca do 25 marca 2022 roku.

Aby posadzić swoje drzewo w "Lesie Nowożeńców i Drzew Okolicznościowych" należy na adres Nadleśnictwa Babki (babki@poznan.lasy.gov.pl) wysłać zgłoszenie, podając:

  • krótki opis wydarzenia, na którego okoliczność zostanie posadzone drzewo;
  • tekst do umieszczenia na tabliczce okolicznościowej (tekst powinien być krótki, z sugestiami uwzględnieniem czcionki, kursywy, pogrubień itp.). Wzór tabliczki jest stały i jednakowy dla wszystkich, koszt jej wykonania to 73,80 zł;
  • dane do wystawienia faktury VAT;
  • numer telefonu do kontaktu;

        Skontaktujemy się z Państwem i poinformujemy czy i kiedy będziecie mogli posadzić swoje drzewo. Bardzo prosimy o wysyłanie jednej wiadomości, w której znajdzie się komplet niezbędnych informacji wymienionych powyżej.

 

Fot. Zbigniew Jasielski - Zdjęcie przedstawia powierzchnie Lasu Nowożeńców i Drzew Okolicznościowych
 
Chcąc dojechać do miejsca sadzenia prosimy kierować się we wskazane na mapie miejsce od miejscowości Czołowo. W zaznaczonym punkcie czekać będzie pracownik nadleśnictwa i wskaże dajszą drogę. Droga przez las oznakowana będzie znakami kierunkowymi.
 

Zdjęcie przedstawia mapę dojazdu do Lasu Nowożeńców i Drzew Okolicznościowych