Aktualności Aktualności

Delegacja Polonii z Sydney okazją do integracji i wspomnień

W ubiegłym tygodniu 12 czerwca Głuszynę i Poznań odwiedziła delegacja Polonii z Sydney w Australii. Razem z Harcerzami z Czapur odwiedzili Nadleśnictwo Babki, gdzie biesiadowali przy wspólnym ognisku.

Delegacja Polonii z Sydney miała okazję do integracji z Harcerzami z Czapur na ognisku zorganizowanym przy biurze Nadleśnictwa Babki wspólnie biesiadując i śpiewając piosenki. 

Fot. M. Moryson-Patalas

Kosciuszko Heritage Inc., założone w 2007 roku jest polsko-australijską organizacją społeczną, która działa w obszarze kultury, historii i edukacji. Stowarzyszenie ma na celu promocję dokonań Generała Tadeusza Kościuszki, Pawła Strzeleckiego (który najwyższy szczyt Australii nazwał Góra Kościuszki) oraz m.in. organizowanie imprez kulturalnych, ale także działalność na rzecz zachowania polskiej kultury i tożsamości wśród młodszego pokolenia Polonii.

Góra Kościuszki – najwyższy szczyt lądowej części Australii (2228 m n.p.m.). Jest położona w Nowej Południowej Walii, w Parku Narodowym Kościuszki, w Górach Śnieżnych w paśmie Alp Australijskich. Góra została odkryta, zdobyta i nazwana przez Pawła Edmunda Strzeleckiego w czasie jego historycznej wyprawy z Jamesem Macarthurem z Sydney do Melbourne.

W zeszłym roku na terenie Nadleśnictwa Babki, leśnictwo Rogalin odbyły się obchody związane ze 150 rocznicą śmierci Pawła Edmunda Strzeleckiego. Wspólnym staraniem Nadleśnictwa Babki, UM Poznania, Rady Osiedla Głuszyna i społeczeństwa Głuszyny i okolic powstał Las im. Pawła Edmunda Strzeleckiego. Posadzono 150 klonów na 150 rocznicę śmierci, zakopano kapsułę czasu oraz odsłonięto pamiątkową tablicę. Kapsuła czasu zostanie odkopana ponownie podczas obchodów 200 rocznicy śmierci Wielkiego Polaka.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat tego fascynującego i niedocenionego człowieka - Pawła Edmunda Strzeleckiego, urodzonego w podpoznańskiej Głuszynie, która obecnie jest częścią miasta Poznania.

Kliknij w link poniżej i dowiedz się więcej na temat Pawła Edmunda Strzeleckiego 

Dziękujemy za zdjęcia i zaangażowanie Pani Marzenie Moryson-Patalas i całej Społeczności Głuszyny.