Zapytanie o cenę komputera 18.12.2017r.

W związku z zaplanowanym na rok 2018 zakupem czterech komputerów tylu notebook Nadleśnictwo Babki zwraca się z zapytaniem o cenę jednostkową urządzenia, które spełnia kryteria podane w załaczniku.

 

 

Nadleśnictwo Babki informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy "INFOMEX" jako najkorzystniejszą.

Materiały do pobrania