Aktualności Aktualności

Powrót

Spotkanie przy pomniku poświęconym zamordowanym i potajemnie pochowanym w lesie w Gądkach

Spotkanie przy pomniku poświęconym zamordowanym i potajemnie pochowanym w lesie w Gądkach

Wrześniowe spotkanie okolicznościowe w lesie Drapałka już na stałe wpisane jest w kalendarium uroczystości państwowych oraz kombatanckich związanych z wydarzeniami historycznymi na terenie Wielkopolski.

Podobnie jak w poprzednich latach, w ostatni piątek września spotkaliśmy się przy pomniku poświęconym zamordowanym i potajemnie pochowanym w lesie w Gądkach. Oprócz leśników – organizatorów obchodów, w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wielkopolskich kombatantów, władz samorządowych, organizacji pozarządowych i szkół, które wystawiły swoje poczty sztandarowe.

Tegoroczne zgromadzenie miało bardziej uroczysty charakter, ponieważ jego częścią było poświecenia nowo postawionego krzyża, który stanął obok pamiątkowego obelisku z inicjatywy mieszkańców pobliskiego Borówca. Krzyż poświęcił, wygłaszając przy tym uroczystą modlitwę, proboszcz parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Robakowie, ks. Kanonik Piotr Piec.

Krótką lekcję historii wyłożył Pan Kazimierz Krawiarz – kustosz Izby Pamiątek Regionalnych w Kórniku - Bninie. Ponieważ w tegorocznych obchodach uczestniczyło wyjątkowo dużo młodzieży – zarówno ze szkół w Robakowie i Kórniku, jak i harcerzy z Hufca ZHP im. Tytusa hr. Działyńskiego w Kórniku – przypomnienie o ważnych wydarzeniach z okresu II wojny światowej miało szczególne znaczenie.

Swoją obecnością zaszczycili nas też ci, dla których pamięć o poległych jest po prostu patriotyczną powinnością  – prof. Władysław Chałupka - członek zarządu Polskiego Towarzystwa Leśnego Oddział Wielkopolski, Pan Adam Smorawiński – fundator pomnika, Pan Bronisław Stróżyński – emerytowany pilot Wojska Polskiego, ks. Waldemar Twardowski – proboszcz parafii pw. Matki Bożej Królowej Rodzin w Borówcu – ich postawa jest dla nas wszystkich, a zwłaszcza dla młodzieży, cenną lekcją i wzorem.

Tradycyjnie przy pomniku zostały złożone kwiaty i zapalone znicze – widoczne znaki naszej pamięci i wdzięczności. Jako pierwszy wiązankę złożył Jan Banacki, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, wyrażając w ten sposób swój szacunek dla tych, co oddali życie w obronie ojczyzny.


Nadleśnictwa i inne

Polecamy Polecamy