Aktualności Aktualności

Powrót

Nadleśnictwo Babki skutecznie walczy ze śmieciarzami

Nadleśnictwo Babki skutecznie walczy ze śmieciarzami

W dniu 30 kwietnia ustalono i ukarano sprawcę zaśmiecania lasu na terenie leśnictwa Rogalin w pobliżu miejscowości Wiórek. Dokładne przeszukanie dzikiego wysypiska zakończyło się odnalezieniem w nim danych osobowych. Sprawca zobowiązał się pisemnie do uprzątnięcia odpadów. Informację o odpadach budowlanych wyrzuconych w lesie Nadleśnictwo Babki otrzymało z portalu Wiórek.pl.

Podobna sytuacja miała miejsce pod koniec marca na terenie leśnictwa Mechowo. Dzięki współpracy Straży Leśnej i Straży Miejskiej w Swarzędzu udało się ustalić sprawcę wyrzucenia do lasu ogromnej ilości części samochodowych. Odpady zostały wyrzucone na fragmencie drogi publicznej przebiegającej przez tereny leśne. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie, a sprawca zostanie obciążony kosztami wywiezienia i utylizacji odpadów.

Straż Leśna przypomina, że zaśmiecanie lasu jest wykroczeniem z art. 162 Kodeksu Wykroczeń zagrożonym grzywną w drodze mandatu karnego do 500zł. W przypadku skierowania sprawy do sądu grzywna może wynieść do 5000zł. Każdego roku Nadleśnictwo Babki wydaje na sprzątanie lasów ponad 120 tysięcy złotych.

 

Nie każdy las jest lasem państwowym. Nadleśnictwo Babki otrzymuje wiele informacji o śmieciach porzuconych w zadrzewieniach i lasach prywatnych. Z jakim lasem mamy do czynienia łatwo sprawdzić  na mapie form własności dostępnej na stronie Banku Danych o Lasach i w mobilnej aplikacji mBDL. W przypadku gruntów prywatnych interwencje należy zgłaszać właściwej miejscowo jednostce Policji lub Straży Miejskiej.

Jednocześnie pragniemy podziękować wszystkim osobom zgłaszającym do nas problemy ze śmieciami w lesie. Staramy się reagować jak najszybciej i jak najskuteczniej. Wszystkim nam leży na sercu dobro lasu.

Dziękujemy też wszystkim współpracującym z nami jednostkom Policji, Straży Miejskich, Państwowej Straży Rybackiej za pomoc, zaangażowanie i wymianę informacji.


Nadleśnictwa i inne

Polecamy Polecamy