Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona przeciwpożarowa

Lasy Nadleśnictwa Babki zaliczone są do I kategorii zagrożenia pożarowego. Są narażone na silne oddziaływanie przemysłu oraz duża penetrację turystyczną.

Przymiejskie położenie, duża sieć dróg publicznych i linii kolejowych powoduje duże zagrożenie pożarowe.
Lasy nadleśnictwa znajdują się w rejonach działania Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu oraz dwóch Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej tj. KP PSP Śrem, KP PSP w Środzie Wlkp.
Nadleśnictwo posiada punkt alarmowo dyspozycyjny który znajduje się w sekretariacie Nadleśnictwa Babki (tel.061-8788043), automatyczną stacje meterologiczną, samochód patrolowo-gaśniczy oraz wieże przeciwpożarową.
Wszystkie leśnictwa wyposażone są w telefony stacjonarne i komórkowe oraz radiotelefony.
Baza sprzętu ppoż. zlokalizowana jest Leśnictwie Błażejewo.