Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Stworzenie na terenie Nadleśnictwa Babki ścieżki dydaktycznej wraz z wiatą edukacyjną

W dniu 07 października 2020 roku otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu: "Stworzenia na terenie Nadleśnictwa Babki ścieżki dydaktycznej wraz z wiatą edukacyjną"

Zadanie zostało zrealizowane w grudniu 2020 roku i dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

https://www.wfosgw.poznan.pl/

Opis przedsięwzięcia:

Utworzenie ścieżki dydaktycznej wraz z wyposażeniem i wiatą edukacyjną z ławkami do prowadzenia zajęć w terenie. Utworzenie sadu starych odmian drzew owocowych będących elementem dydaktycznym o ochronie środowiska, różnorodności biologicznej i ekologii. Miejsce przeznaczone będzie dla wszystkich grup wiekowych, dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób starszych. Zajęcia terenowe pozwolą zobaczyć na własne oczy zachodzące w lesie procesy, uświadomić znaczenie owadów w życiu oraz poruszyć tematy ekologii, ochrony przyrody i środowiska. Wiata edukacyjna pozwoli zorganizować warsztaty praktyczne z budowania schronień dla owadów i budek dla ptaków a także spędzić czas przy ognisku Ścieżka edukacyjna o długości ok 1300 m łączyć będzie wiatę z sadem prowadząc odwiedzających ścieżką wyposażoną w oznakowanie trasy, tablice edukacyjne i gry terenowe. Infrastruktura ułatwi wyjaśnienie zagadnień poruszanych w trakcie organizowanych na niej zajęć edukacyjnych oraz ułatwi zrozumienie temat. Ponad to w wiacie organizowane będą zajęcia praktyczne poruszające tematy ekologiczne, ochrony przyrody, gospodarki leśnej. Zajęcia praktyczne będą polegały między innymi na wspólnym budowaniu hoteli dla owadów czy budek lęgowych i karmników.