Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Ochrona wybranych siedlisk przyrodniczych

W dniu 29 lipca 2020 roku otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu: "Ochrona wybranych siedlisk przyrodniczych - tworzenie przestrzeni dla rodzimych gatunków drzew naturalnie występujących na siedliskach łęgowych, po przez usuwanie klonu jesionolistnego"

Zadanie zostało zrealizowane w listopadzie 2020 roku i dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu.

https://www.wfosgw.poznan.pl/

Opis przedsięwzięcia:

 

Zwiększenie przestrzeni do odnowienia naturalnego rodzimych dla siedlisk łęgowych drzew po przez usuwanie klonu jesionolistnego będącego gatunkiem obcym. Zmniejszenie  przestrzeni dotychczas zajmowanej przez klon jesionolistny pozytywnie wpłynie na odtworzenie rodzimej flory łęgów. W efekcie przywrócony zostanie naturalny stan siedliska łęgowego na tym terenie. Po przez usuwanie klonu jesionolistnego zmniejszymy populację tego gatunku a zarazem ograniczymy rozwój kolejnych osobników. Ponadto po przez wprowadzenie gatunków właściwych dla danego siedliska zostaną poprawione jego walory przyrodnicze.