Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

DISC GOLF Luboń – stworzenie na terenie Nadleśnictwa Babki ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej dofinansowano dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

DISC GOLF Luboń – stworzenie na terenie Nadleśnictwa Babki ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej dofinansowano dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

https://www.wfosgw.poznan.pl

 

Ścieżka edukacyjno-rekreacyjna będzie funkcjonować na zasadzie nauki poprzez sport. Lokalizacja ścieżki będzie bardzo atrakcyjna dla mieszkańców Lubonia oraz Poznania, przeznaczona będzie dla wszystkich grup wiekowych, dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób starszych. Gra zachęci do odwiedzin oraz zainteresowania się prezentowanymi treściami edukacyjnymi w zakresie nauk przyrodniczych. Ścieżka wyposażona zostanie w elementy niezbędne do gry w Disc-Golf oraz tablice edukacyjne, zachęcające do poszerzania swojej wiedzy.