Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie Nadleśnictwa Babki "Las Przyszłości"

Nadleśnictwo Babki w dniu 05 lipca 2022 roku otrzymało dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia "Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie Nadleśnictwa Babki "Las Przyszłości"

Zadanie zostało zrealizowane w październiku 2022 roku i dofinasowane ze środków Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

https://www.wfosgw.poznan.pl/

Opis przedsięwzięcia:

Utworzenie ścieżki dydaktycznej wraz z wyposażeniem do prowadzenia zajęć w terenie. Lokalizacja ścieżki - Poznań; ul. Leśna.
Miejsce przeznaczone będzie dla wszystkich grup wiekowych, dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób starszych.
Zajęcia terenowe pozwolą zobaczyć na własne oczy zachodzące w lesie procesy oraz zrozumieć znaczenie powstającego w tym miejscu Lasu Węglowego.
Ścieżka umożliwi wyjaśnienie znaczenie lasów dla planety oraz istoty ochrony powietrza.
Pozwoli również pokazać jak las może przystosować się do zmian klimatu i jaka jest rola człowieka w tym procesie.
Ścieżka wyposażona zostanie w elementy edukacyjne (tablice edukacyjne) oraz gry terenowe (do odnalezienia w terenie będą znaki,
których odczytanie da hasło finałowe). Infrastruktura ułatwi wyjaśnienie zagadnień poruszanych w trakcie organizowanych na niej
zajęć edukacyjnych oraz ułatwi zrozumienie tematów.