Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Budowa "Centrum Edukacji i Promocji Drewna" wraz z wyposażeniem

Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata 2014-2020 zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu pt. „Budowa Centrum Edukacji i Promocji Drewna wraz z wyposażeniem.

Celem projektu było powstanie placówki edukacyjnej uświadamiającej społeczeństwu kwestie relacji człowiek-przyroda i jego wpływy na ochronę środowiska naturalnego oraz wartości lasu dla rozwoju cywilizacji.

Budynek wykonano w całości z drewna z zastosowaniem najnowszych technologii w dziedzinie efektywności energetycznej, w tym z wykorzystano ekologiczne rozwiązania m.in. zamontowano panele fotowoltaiczne, pompę ciepła oraz rekuperację. Zastosowano również oświetlenie LED w celu ograniczenia wykorzystania energii elektrycznej. Centrum jest samowystarczalne energetycznie.

Sala ekspozycyjna wyposażona została w zestaw urządzeń do mappingu przedstawiające warstwy lasu, makieta oświetlona jest projektorem oraz dwoma ekranami ramowymi, na których wyświetlany jest obraz co razem, tworzy jedną wirtualną całość. W sali znajdują się też dwa kioski multimedialne.

Całkowita wartość projektu: 1 764 388, 15 zł

Kwota dofinansowania: 1 220 314, 00 zł 

znaki: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Wojwewództwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego