Aktualności Aktualności

zapytanie ofertowe - aktualizacja klasoużytków

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczące aktualizacji klasoużytków dla pięciu działek ewidencyjnych w obr. Wiórek, gm. Mosina.

 

SPROSTOWANIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

 

Zamawiający wyjaśnia, że prawidłowy termin oceny złożonych ofert wskazanych w pkt 8 ogłoszenia to 11 października 2021 r.

Pozostała treść zapytania ofertowego pozostaje bez zmian.