Aktualności Aktualności

WAŻNA INFORMACJA!

Nadleśnictwo Babki informuje o planowanym lotniczym ratowniczym zabiegu wielkoobszarowego chemicznego ograniczania liczebności owadów doskonałych chrabąszcza majowego (Melolontha melolontha) z zastosowaniem środka ochrony roślin MOSPILAN 20 SP w dawce 0,4 kg/ha.

Zabieg planuje się przeprowadzić jednorazowo o precyzyjnej dacie wykonania zabiegu (uzależnionej od przebiegu rójki chrabąszcza, rozwoju ulistnienia i warunków pogodowych) Nadleśnictwo poinformujew terminie późniejszym. Nalot wykonany będzie nad kompleksem leśnym na działkach ewidencyjnych nr 1012, 1013, 1014, 1015, 1016/2, 1018, 1019, 1020, 1025, 1026, 1029, 1030, 1039, 1065 obr. Kamionki, gm. Kórnik oraz dz. 282, 283, 284 i 288 obr. Rogalin, gm. Mosina (pole zabiegowe o powierzchni 443 ha). Zasięg oprysku został zobrazowany na załączonej mapie.
Na obszarze objętym planowanym zabiegiem wprowadzony zostanie okresowy zakaz
wstępu do lasu na czas jego wykonywania tj. od 5 maja do 22 maja 2022 roku, a po wykonaniu obowiązywać będzie 14 - dniowy okres karencji, w którym nie wolno będzie zbierać owoców runa leśnego. Chrabąszcz majowy jest groźnym szkodnikiem drzewostanów i upraw leśnych, rolniczych i sadowniczych. Najpoważniejsze szkody wyrządzają larwy chrabąszczy pędraki, które obgryzając korzenie sadzonek zagrażają trwałości upraw.
Środek chemiczny zastosowany będzie z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i warunków bezpiecznego korzystania wskazanych na etykiecie produktu stanowiącej załącznik do decyzji MRiRW nr R – 248/2021d z dnia 10.05.2021 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr R-37/2008 z dnia 29.04.2008 r.
Ewentualnych dalszych informacji dotyczących zabiegu udziela Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Babki, Pan Dawid Wójkiewicz, tel. 696 448 127.