Aktualności Aktualności

UWAGA! Zagrożenie pożarowe

Zagrożenie Pożarowe

     W związku z zagrożeniem pożarowym na terenie Nadleśnictwa Babki z dniem 22.03.2019 r. wprowadzono skoordynowane działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej terenów leśnych, tj. zapobiegania, wykrywania i zwalczania pożarów.

  1. Zagrożenie pożarowe corocznie prognozowane jest w okresie  od  marca do października.
  2. Ustalany jest stopień zagrożenia pożarowego lasu (SZPL) w zależności od warunków meteorologicznych i wilgotności materiału palnego. Ze względu na dominujący udział sosny w naszych lasach materiałem badawczym jest ściółka sosnowa, i tak:
    • próg graniczny, powyżej którego niemożliwe jest powstanie w lesie pożaru od punktowych źródeł ciepła to wilgotność ściółki 30%.
    • Statystycznie rzecz biorąc przy wilgotności mniejszej niż 12% powstaje ok. 70% wszystkich pożarów lasu.
  3. Stopień zagrożenia pożarowego jest ustalany dwukrotnie w ciągu doby o godz. 9.00 i 13.00.
  4. Informacja o aktualnym zagrożeniu pożarowym lasu jest zamieszczana codziennie na stronie internetowej http://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie oraz na stronie https://www.traxelektronik.pl/pogoda/las/index.php
  5. Nadleśnictwo Babki zlokalizowane jest w Strefie 9B.

 

Kontakt:

Punkt alarmowo dyspozycyjny Nadleśnictwa Babki

tel. 61 878 80 43: 784 662 540