Aktualności Aktualności

Musimy czasami wyhamować!

Spokojnie, nie chodzi o zadania z gospodarki leśnej, które Nadleśnictwo Babki stara się zawsze realizować najlepiej jak potrafi. Bardziej mam tu na myśli chwilę na zadumę i refleksję oraz wnioski i wizje na przyszłość, a trudno o lepszą okazję do tego, niż spotkanie wigilijne.

Dnia 21.12.2020 r. naszą firmę odwiedzili Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu Jan Banacki i Zastępca DRDLP w Poznaniu Ireneusz Niemiec, z którymi kierownictwo nadleśnictwa wraz z zaproszonymi pracownikami, miało okazję spędzić kilka godzin podczas   świątecznej wizyty. Spotkanie rozpoczęło się od przywitania Gości przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Babki Roberta Okińczyca. Następnie dyrektor poprosił nadleśniczego o krótkie podsumowanie mijającego roku. Po zakończonym referacie nadleśniczego dyrektor podkreślił, że wielce istotną rolę odgrywa mnogość dobrych informacji, które przekazał nadleśniczy, nabierająca szczególnej rangi w tym ciężkim okresie. Dyrektor zauważył, że ważna jest czujność i przewidywanie zdarzeń, które pozwolą naszej firmie na mniejsze straty w zapewne trudnym dla gospodarki światowej okresie.

Kolejna cześć spotkania miała dla kilku jego uczestników niespodziewany i wyjątkowy przebieg. Oto Dyrektor RDLP wręczył na ręce wyraźnie zaskoczonego i wzruszonego głównego księgowego Krzysztofa Witkowskiego Kordelas Leśników Polskich. Kolejne odznaczenie, medal z okazji 100 – lecia RDLP w Poznaniu dyrektor przekazał Izabeli Furman – emerytowanej pracownicy Nadleśnictwa Babki, Eugeniuszowi Fonrobertowi – podleśniczemu Leśnictwa Rogalin oraz ponownie Krzysztofowi Witkowskiemu.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Krzysztof Witkowski Pracę w Lasach Państwowych rozpoczął w 1983 roku jako kierownik sekcji finansowo – księgowej w Nadleśnictwie Krotoszyn.                   Z 1 czerwca 1986 roku został służbowo przeniesiony na stanowisko głównego księgowego w Nadleśnictwie Babki, gdzie bez przerwy pracuje do dzisiaj. Izabela Furman może pochwalić się podobnym stażem 36 lat (od 1984 r.) na stanowiskach zajmujących się hodowlą lasu, ochroną lasu i ochroną przyrody. Pracę w naszym nadleśnictwie rozpoczęła zaraz po studiach i całą karierę zawodową poświęciła Nadleśnictwu Babki. Eugeniusz Fonrobert rozpoczął swoją przygodę z Lasami Państwowymi już w 1977 r. w Zespole Składnic Lasów Państwowych w Poznaniu, a z Nadleśnictwem Babki związał się w 1983 r. Już 1981 r. założył w Zespole Składnic LP organizację związkową NZSS „Solidarność”, a od 1989 r. po reaktywowaniu jej komórki w Nadleśnictwie Babki, staje się ponownie jej członkiem. Pracował na stanowiskach podleśniczego, leśniczego Leśnictwa Sasinowo i po połączeniu Leśnictwa Sasinowo i Rogalin zostaje podleśniczym w Leśnictwie Rogalin, gdzie służbę wykonuje do dziś.

Wszystkie odznaczenia wręczone przez dyrektora były podziękowaniem dla tych zasłużonych i doświadczonych pracowników za ich wkład w rozwój Lasów Państwowych. Co warto podkreślić, medale rocznicowe zostały wybite w limitowanej ilości 100 sztuk!

Po uroczystej części spotkania przyszła chwila na pamiątkowe zdjęcie i luźne rozmowy. Dyrektor był żywo zainteresowany historią nadleśnictwa i jego położeniem względem Poznania, a także problemami oraz szansami wynikającymi z tej lokalizacji.

Następnie udaliśmy się wszyscy na zwiedzanie terenu wokół nadleśnictwa, podczas którego mieliśmy okazję pokazać naszym Gościom wykonaną ścieżkę edukacyjną, miejsce na ognisko, wiatę, sad z łąką kwietną i ulami, a także zaznajomić ich z projektowanymi pracami nad Centrum Edukacji i Promocji Drewna, którego zadaniem będzie zaspokoić potrzeby mieszkańców Poznania w zakresie edukacji leśnej.

Darz Bór!