Aktualności Aktualności

Kolejny raz sadzimy w Lesie Nowożeńców i Drzew Okolicznościowych

Do wspólnego sadzenia pamiątkowych dębów zapraszamy 17 kwietnia 2021 roku o godzinie 10:00. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy odwiedzić naszą stronę internetową Lasu Nowożeńców i Drzew Okolicznościowych oraz wysłać formularz zgłoszeniowy.

Zgłoszenia przyjmujemy od 01 marca do 29 marca 2021 roku.

Fot. Zbigniew Jasielski - Zdjęcie przedstawia powierzchnie Lasu Nowożeńców i Drzew Okolicznościowych

Aby posadzić swoje drzewo w "Lesie Nowożeńców i Drzew Okolicznościowych" należy na adres Nadleśnictwa Babki (babki@poznan.lasy.gov.pl) wysłać zgłoszenie, podając:

  • krótki opis wydarzenia, na którego okoliczność zostanie posadzone drzewo;
  • tekst do umieszczenia na tabliczce okolicznościowej (tekst powinien być krótki, z sugestiami uwzględnieniem czcionki, kursywy, pogrubień itp.). Wzór tabliczki jest stały i jednakowy dla wszystkich, koszt jej wykonania to 86,10zł;
  • dane do wystawienia faktury VAT lub rachunku;
  • numer telefonu do kontaktu;

        Skontaktujemy się z Państwem i poinformujemy czy i kiedy będziecie mogli posadzić swoje drzewo. Bardzo prosimy o wysyłanie jednej wiadomości, w której znajdzie się komplet niezbędnych informacji wymienionych powyżej.

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu organizacji wydarzenia, w najgorszym przypadku do całkowitego jej odwołania. W przypadku dużego zainteresowanie zakładamy również możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu sadzenia.