Aktualności Aktualności

#Pomagamy

W minionym miesiącu Nadleśnictwo Babki przekazało na cele społecznie użyteczne kwotę 23 800,00 zł. Między innymi darowizna przekazana została na wsparcie Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A..

Pandemia dla każdego, nawet najlepiej przygotowanego szpitala jest ogromnym wyzwaniem organizacyjnym, ale przede wszystkim finansowym. Wychodząc na przeciw trudnościom w okresie pandemii nadleśnictwo przekazało darowiznę w kwocie 10 000,00 zł. W uroczystym przekazaniu bonu uczestniczyła Pani Prezes zarządu Ewa Wieja oraz Wiceperezes Pan Piotr Reiter, natomiast z ramienia nadleśnictwa Pan Nadleśniczy Robert Okińczyc oraz w zastępstwie Głównego księgowego Pani Karolina Nowak.

Zarówno Rozporządzenie Ministra z dnia 6 grudnia 1994 roku, w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. Nr 134, poz. 692 z 1994 r.) jak i przepisy ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2020 poz. 1463) umożliwiają dokonywanie przez nadleśnictwo darowizn na cele społecznie użyteczne.